Jogi nyilatkozatok

A www.sixense-group.hu weboldal adatvédelmi szabályzata

Felhivjuk figyelmét, hogy Sixene Monitoring Magyarországi Fióktelepe különös gondot fordít a jelenlegi és potenciális ügyfelek magánéletének védelmére. Így általános tájékoztatást nyújtunk a Sixense Monitoring Magyarországi Fióktelepe ezen weboldal felhasználóira vonatkozó információk gyűjtésének, feldolgozásának és felhasználásának elveiről.

Sixense Monitoring Magyarországi Fióktelepe (székhelye : Budapest, 1133 Váci ut 80) személyes adatok kezelője a személyes adatok feldolgozása során az egyének védelméről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében. az ilyen adatok szabad áramlását, valamint a 95/46/EK irányelv (Általános Adatvédelmi Rendelet – GDPR) hatályon kívül helyezését, és kezeli többek között az Ön megszerzett személyes adatait, a www.sixense-group.hu weboldalon keresztül

Szabályzatunknak megfelelően minden szükséges intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy a birtokunkban lévő személyes adatokat tisztességesen és jogszerűen kezeljük. Minden szükséges lépést megteszünk a jelen adatvédelmi szabályzat végrehajtása és alkalmazása érdekében. Minden alkalmazottunk és adatfeldolgozónk, aki hozzáfér a személyes adatokhoz, köteles megőrizni azok bizalmas kezelését.

I. ADATGYŰJTÉS
1. Automatikusan gyűjtött adatok
Amikor meglátogatja weboldalunkat, a rendszer automatikusan adatokat gyűjt a látogatásáról, például IP-cím, domain név, böngésző típusa, operációs rendszer típusa stb.

2. A velünk való kapcsolatfelvétel során gyűjtött adatok
A weboldalon (kapcsolatfelvételi űrlapon), telefonon, e-mailben stb. keresztül történő megkereséssel Ön megadja számunkra személyes adatait, például nevét, vezetéknevét, e-mail címét stb.

II. ADATOK FELHASZNÁLÁSA

A kapcsolatfelvétel során Ön által megadott adatok nem kerülnek közzétételre a weboldalon. Csak arra szolgálnak, hogy kapcsolatba lépjenek Önnel.
Sixense Monitoring Magyarországi Fióktelepe
1133, Budapest, Váci út 80
Tel: +36302237956

1. A Személyes Adatvédelmi Hivatal ellenőrzése esetén az Ön adatai a személyes adatok védelméről szóló törvénynek és a GDPR-nak megfelelően a Hivatal dolgozói számára hozzáférhetővé válhatnak.
2. Törvénysértés esetén, vagy ha jogszabály előírja, az adatait kiadhatjuk az igazságügyi hatóságoknak.
Az Ön által a www.sixense-group.hu weboldalon hagyott adatokat nem adjuk át más szervezeteknek olyan célokra, amelyekhez Ön nem járult hozzá, kivéve a fenti 1. és 2. pontban felsorolt helyzeteket.

III. COOKIE-K HASZNÁLATA
Weboldalunk cookie-kat (azaz a felhasználó számítógépén elhelyezett kisméretű szöveges fájlokat, amelyeket a weboldalhoz való csatlakozáskor használ) használ annak érdekében, hogy a Weboldal oldalainak tartalmát a Felhasználó preferenciáihoz igazítsa, hitelesítse a Felhasználót a Weboldalon annak érdekében, hogy csak elérhető tartalmat biztosítson a bejelentkezett felhasználókhoz és a szolgáltatásaink használatáról szóló statisztikák készítéséhez. A sütik nem tartalmaznak személyes adatokat, és a böngésző bezárásáig vagy a böngészőből való törléséig tárolhatók. Ha nem járul hozzá a cookie-k használatához, akkor a böngésző beállításaiban kapcsolja ki azok elhelyezésének lehetőségét.

IV. HARMADIK FELEK
A vásárlóinkról szóló információk gyűjtése és felhasználása során igénybe vehetjük a szállítók támogatását ezen információk feldolgozásához a jelen Szabályzat II. fejezetében felsorolt célokra. Folyamatosan ellenőrizni fogjuk, hogy az általunk birtokolt személyes adatokat feldolgozó harmadik felek, például beszállítók és vállalkozók megfelelnek-e a vonatkozó helyi törvényeknek és előírásoknak.

V. ADATOK MÓDOSÍTÁSA/TÖRLÉSE
Teljes jogában áll adatait betekinteni és megváltoztatni, valamint kérni azok adatbázisból való törlését. Az adatok törlésére vonatkozó kérelmeket a weboldalon és a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott címekre kérjük benyújtani. Az Ön adatai véglegesen törlésre kerülnek annak a célnak a lejártát követően, amelyre azokat adták.

VI. AZ ADATVÉDELMI IRÁNYELV VÁLTOZÁSAI
Fenntartjuk magunknak a jogot a fenti adatvédelmi szabályzat megváltoztatására azáltal, hogy új adatvédelmi szabályzatot teszünk közzé ezen az oldalon.
Sixense Monitoring Magyarországi Fióktelepe
1133, Budapest, Váci út 80
Tel: +36302237956